Spoorbrug Mook

Standhouden
Spoorbrug Mook
De spoorbrug tussen Katwijk en Mook. (gebouwd tussen augustus 1879 en februari 1883)
Brabants Historisch Informatie Centrum
Onder constructie !!
Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen
Op deze pagina komt de geschiedenis van de spoorbrug tussen Katwijk en Mook.
Privécollectie Emiel Laurant
Privécollectie Emiel Laurant
Waakzaamheid. 23/24 en 24/25 maart 1940 Rapport bevindingen de gehouden controle op den bewakingsdienst door de troepen belast met de strategische veiligheid op 23/24 en 24/25 maart 1940. 4.35 Pontveer en spoorbrug bij Mook Detachement Commandant bij de spoorbrug nam het brug commando waar, doch sliep. Als dienstdoend brugcommandant functioneerde de Korporaal #### van detachement Politietroepen Katwijk. Detachement Commandant is: Sergeant #### van detachement Politietroepen Katwijk a/d Maas. Sleutel v/h draaihek a/d N.O zijde v/d spoorbrug is in het bezit v/d stationschef te Mook. In geval van noodzakelijkheid tot het sluiten van dit draaihek moet met hamer en koudbeitel de moeren worden stukgeslagen om het hek te kunnen sluiten. Alarmschel t/b alarmering personeel is nog niet aanwezig. De kazematten ter dekking v/d brug zijn niet rechtstreeks telefonisch verbonden met den Commandant v/d brug detachement noch met den brugcommandant. 30 en 31 maart 1940 Rapport controle in den nacht van 30 op 31 maart 1940 over de troepen, betrokken bij de strategische beveiliging van Doesburg tot Mook. Controle wacht viaduct spoorbrug Mook Oostzijde te 7.00. Sterkte wacht: wachtcommandant + 6 man. W.c. was sergeant #### van 3-II-26 R.I. Rondom het café lopende, waar de wacht is ingekwartierd, zag ik een dienstplichtig soldaat staan, ongekleed. Hij had zijn veldjas uitgetrokken. Een bed van dekens geïmproviseerd op den grond, gaf mij het vermoeden, dat hij net ervan was opgestaan. De instructies vermelden, dat hij waakzaam moet zijn. De w.c. was afwezig. Hij bleek op zijn kamer te zijn en het duurde 15 a 20 minuten voor hij, na waarschuwing door dpl. Soldaat, beneden kwam. Er waren instructies aanwezig. De post kende wel zijn consignes. >>> namen zijn bewust verwijderd. Oordeel niet aan de hand van dit eenzijdig document, Vervanging van de detachements - C achten men niet noodzakelijk. Meer details volgen nog <<
In de ochtend van de 10e mei stond korporaals der Politietroepen W. Lijbers en Jaspers op de post op de spoorbrug bij Katwijk. Lijbers hielp Jaspers met het aansteken van het vuurkoord om de brug te laten springen. (Dit deden zij op eigen initiatie omdat zij wisten dat de Duitsers aan de overkant zaten.) Korporaal der Politietroepen C.J. Suderee lag ter beveiliging achter hem in stelling. Sergeant van der Meij en ook Montenarie waren hierbij aanwezig. Korporaal der Politietroepen N. Bronkhorst laat aan de zijde van Katwijk het pontveer zinken, korporaal der Politietroepen Rothuis helpt hem daarbij. 4.00 (5.00) uur kwam het bevel “Vernielen” wij hebben toen de spoorbrug, het pontveer en het spoorviaduct vernield. (J.G.v.d. Meij)
De geschiedenis van de in de dertiger jaren van de twintigste eeuw gebouwde kazematten op de westelijke Maasoever tussen Katwijk en Oeffelt.
Privécollectie Raymond Gaveel
Raymond Gaveel
Op 17september 1944 wordt de brug opnieuw vernield, ditmaal door de terugtrekkende Duitsers. Op 1 januarie 1945 start de Twenty-Third Field Company, Royal Canadian Engineers met de bouw van een Baileybrug (walsh genaamd) op de oude brugpijlers.Deze Bailybrug was circa 126 meter uitgevoerd als double singel en voor circa 264 meter als triple single. Deze Baileybrug werd op 26 februari 1945 geopend voor wegverkeer. Januari 1946 werd begonnen met de reconstructie van de spoorbrug. Daarvoor moest eerst de Baileybrug verwijderd worden. Voor de reconstructie werden twee Callender-Hamilton (militaire vakwerkbruggen) ingezet die op 27 november 1946 werden ingevaren. In 1958 zijn de aanbruggen aan de Mookse zijde vervangen door een nieuwe vakwerkbrug. De twee Callender-Hamilton bruggen maken nu nog steeds deel uit van de spoorbrug Nijmegen – Venlo.
Utrechts Archief
Utrechts Archief
Spb, Gennep 1619 en Spb bij Mook 1618 front Oost 1e urgentie - Sp over kustweg klein Linden-Katwijk in de spoorbaan Mook- Boxmeer (1657) front Oost 2e urgentie