Logiesbarak Haps

Standhouden
Logiesbarak Haps
Logiesbarak Politietroepen Haps
Detachement politietroepen Groep Haps. Op 6 november 1935 vraagt A.L.W.M. Kerkhofen, Kapitein, Eerstaanwezend Ingenieur te Nijmegen, een bouw vergunning aan voor het bouwen van een houten logiesbarak ten behoeven van de legering van Politietroepen bij Haps. Het logiesbarak was bedoeld voor 14 man en werd gebouwd bij paal kp 7,3 aan de weg Haps-St. Hubert. (Hapseweg)
FotoArchiefDienst Cuijk
FotoArchiefDienst Cuijk
Afrastering Op een afstand van 3 meter vanaf de buitenzijde van het logiebarak (zonder de uitbouw van het wachtlokaal) werd een 2 meter hoge afrastering geplaatst. Deze was opgebouwd uit harmonicagaas bevestigd tegen hoek-ijzeren stijlen (70x70x8mm) geplaatst in beton voeten (0,6x0,3x0,5m). Het gaas werd ondersteund door 3 rijen gegalvaniseerd ijzerdraad van 5mm. In de naar buiten omgebogen uiteinden van de ijzeren stijlen waren 3 rijen gegalvaniseerd prikkeldraad gemonteerd. Een ijzeren stijl was 3,25 meter lang en voorzien van een T-ijzer schoor van 1,5 meter. De onderlinge afstand tussen deze ijzeren stijlen was 2,5 meter. Voor het terrein moet 10 gulden huur per jaar betaald worden.
Van links naar rechts de korporaals Bergman, Berends, Berenschot, ten Hake, Striek, Korderijnk en Snijder.
Op 5 mei 1938 verleend de Gemeente Haps aan H.J.L. Hornix, Kapitein, Eerstaanwezend ingenieur te Nijmegen, de gevraagde vergunning voor het vergroten van logiesbarak van de Politietroepen en het oprichten van een gebouw voor berging van een motorrijwiel met zijspan. De bergplaats voor het motor rijwiel is 2,6 bij 4 meter. De wanden en het dak zijn van golfplaat, de vloer uit basaltine tegels.
Aannemer J.J.M. Jetten uit Nijmegen was belast met de bouw en verbouwing van het houten logiesbarak. Het werk was aangenomen voor 1.791,- euro. Op 1 oktober 1938 word het proces-Verbaal van overgave en overneming ondertekend door A.L.W.M. Kerkhoff, Lapitein, Eerstaanwezend Ingenieur te Nijmegen en C. Koopman, Majoor, Commandant van de 3e afdeling Politietroepen te Breda. Het logiesgebouw is dan geschikt voor 31 man, heeft een eigen watervoorziening en elektrische verlichting. Ook is het gebouw telefonisch aangesloten op de centrale van Haps (nummer 20).
Aannemer L.J. Louwers uit Uden was belast met de bouw van het houten logiesbarak dat was begroot op 3.525,- euro. In 1937 maakt H. van Hooij, elektricien te Haps voor iets meer dan 1 euro (F. 2,50) een elektrische geleiding met stopcontact in het groepsgebouw.
Brabants Historisch Informatie Centrum
www.standhouden.nl
Brabants Historisch Informatie Centrum
www.standhouden.nl
De geschiedenis van de in de dertiger jaren van de twintigste eeuw gebouwde kazematten op de westelijke Maasoever tussen Katwijk en Oeffelt.