Kazemat-affuit met boldoorvoering

Standhouden
Kazemat-affuit met boldoorvoering
Gasdichte, scherfvrije en schietgat afsluitende constructie.
I. Mitrailleur op mitrailleurdrager bevestigen: 1. Stoomslang van het wapen afnemen; stoomuitlaat openen. 2. Het wapen met zijn verbindingsnokken leggen in het voorste (a) en achterste (E) verbindingsstuk; het achterste verbindingsstuk moet zodanig zijn geplaatst, dat de nok met uitfrezing (n) zich aan de linkerzijde van het wapen bevindt. 3. De sleutels (b) en (c), met de vleugel naar boven, van de linkerzijde van het wapen af geheel door stekken en daarna de vleugels naar beneden draaien waardoor de borgkragen van deze sleutels vallen in de desbetreffend uitfrezingen. 4. Opsluiting (F) met de handgrepen (o) naar achteren om het wapen leggen (zie fig 2). 5. Bovenhelft (B) van de mitrailleurdrager aanbrengen door deze op de onderhelft te plaatsen, zorg dragen dat de boven- (k) en ondersector (g) van de pantserplaat zuiver boven elkaar zijn geplaatst en daarna de klembouten met vleugelmoer (i) neer te klappen en aan te draaien.
II. Mitrailleur met mitrailleurdrager plaatsen: 1. Mitrailleur met mitrailleurdrager opnemen en deze aan de voorzijde ondersteunend voorzichtig (zonder de schroefdraad te beschadigen) door de bolschijf (L) steken. 2. Het geheel naar voren doorschuiven tot de onder- (g) en bovensector (k) van de pantserplaat langs de gehele omtrek aansluiten tegen de rand in de bolschijf (L); hierbij dient er te worden gelet dat de boven- (m) en ondernok tot pantserplaat in de ligplaatsen in de bolschijf vallen. 3. Terwijl de mitrailleurdrager krachtig naar voren wordt aangedrukt, de opsluiting (F) zodanig gedraaid dat de daarop gespaarde gedeelten schroefdraad tegenover de weggenomen gedeelten schroefdraas van de bolschijf (L) vallen, naar voren drukken tot de afsluitring rondom aandrukt tegen de omtrek van de pantserplaat (g, k) en daarna met de wijzers van de klok mee vastdraaien. 4. Slededrager (G) zodanig draaien dat de slede (H) zich bevindt onder de staart van de mitrailleurdrager; sleutel (d) uitnemen, de staart van de mitrailleur plaatsen in de ligplaats aan de bovenkant van de slede (H), sleutel (d) met de vleugel naar boven van de rechterzijde van het wapen af geheel doorsteken en daarna de vleugel naar beneden draaien waardoor de borgkraag van deze sleutel valt in de desbetreffende uitfrezing. 5. Hulzenvanger met slang (K) aanbrengen door de aan de hulzenvanger gelaste wangen te plaatsen om de nok van het stoeltje tot hulzenvanger (e) de sleutel tot hulzenvanger (f) met de vleugel naar boven, van achteren af geheel door te steken en de vleugel naar beneden draaien waardoor de borgkraag van deze sleutel valt in de desbetreffende uitfrezing; hulzenslang aansluiten aan het deksel tot hulzenbus van ventilatiesysteem. 6. Vuldop van het wapen afschroeven, koelwaterslang met overgangsnippel op de vulopening schroeven; aanzuigslang met korfje in een met water gevulde emmer hangen en enkele slagen pompen tot watermantel gevuld is (merkbaar door groteren weerstand tijdens pompen).
Verklaring letters. A. Onderhelft mitrailleurdrager G. Slededrager a. voorste verbindingsstuk p. breedtewijzer b. sleutel tot voorste verbindingsstuk q. hoogtewijzer c. sleutel tot achterste verbindingsstuk r. breedteklem d. sleutel tot hulzenvanger e. stoeltje tot hulzenvanger H. Sleede f. sleutel tot hulzenvanger s. hoogtewiel g. ondersector pantserplaat t. hoogtepennen h. klauwen tot klembouten I. Glijbaan B. Bovenhelft mitrailleurdrager u. stuitblokken i. klembouten met vleugelmoer k. bovensector pantserplaat K. Hulzenvanger met slang l. bus tot kijkglashouder m. bovennok van de pantserplaat L. Bolschijf C. Kijkglashouder met handgreep M. Bolschijfhouder v. smeerdop D. Kijkglas w. bouten tot bolschijfhouder (8 stuks) E. Achterste verbindingsstuk N. Montageplaat x. bouten tot montageplaat (10 stuks) F. Opsluitring o. handgrepen O. Gietstallen affuitplaat y. bouten tot gietstalen affuitplaat (12 stuks)
model : Ontwerp : Centraal Inundatie en Technisch Bureau (26-02-1940) Tekening nummer : 424/tG Bouwjaar : 1940 Bewapening : Mitrailleur M.08/15
Mitrailleurdrager geplaatst in boldoorvoering
Voor het uitbrengen van stormvuur was een constructie nodig waarbij de zware mitrailleur zou zijn gefixeerd. Met markeringen of een pantograaf met panoramaschetsen was het bij beperkt zicht wel mogelijk doelen onder vuur te nemen. In 1940 werd in de schietgaten een zogenoemde boldoorvoering geplaatst, waarmee een gefixeerde, gasdichte, scherfvrije en schietgat afsluitende constructie werd verkregen voor de zware mitrailleur.
www.standhouden.nl
Figuur 1 Onderdelen van de mitrailleur
www.standhouden.nl
Figuur 2 Mitrailleur geplaatst op onderhelft mitrailleurdrager (A), opsluitring (F) om het wapen
www.standhouden.nl
Figuur 3 Bovenhelft mitrailleurdrager aangebracht op onderhelft
www.standhouden.nl
De geschiedenis van de in de dertiger jaren van de twintigste eeuw gebouwde kazematten op de westelijke Maasoever tussen Katwijk en Oeffelt.