Ventilatie- en afzuigsysteem

Standhouden
 2014 - 2017 Standhouden.nl
Ventilatie aggregaat
Beschrijving van de werking en de opstelling van het kazemat ventilatie aggregaat
Onder constructie !!
www.standhouden.nl
www.standhouden.nl
1. Optredende roken en gassen. Tijdens het vuren met de mitrailleur ontstaat er op drie plaatsen schadelijke roken en gassen. Dit gebeurd bij: De mondingstrechter van het wapen; De opende kamer en de warm wordende omgeving van het sluitstuk waardoor smeerolie verbrandt; De uitgeworpen hulzen, waaruit nog enige tijd kruitdampen vrijkomen. Van de uit de mondingstrechter vrijkomende roken en gassen word bij een moderne gevechtsdekking geen hinder ondervonden daar deze onmiddellijk in de buitenlucht oplossen. Bij oudere kazematten ontsnappen deze roken en gassen in de schietsleuf, waardoor het uitzicht kan worden belemmerd. De onder de ander twee punten benoemde roken en gassen ontstaan in de gevechtsruimte en veroorzaken ernstige overlas zoals zichtbelemmering, en de prikkelende werking op slijmvliezen door het hoge C.O. gehalte. 2. Doel. Het doel van de kazemat ventilatie aggregaat is 2-ledig: Het afzuigen van de in de kazemat ontstane roken en gassen zo dicht mogelijk bij de bron; Het inblazen van aangezogen buitenlucht in de kazemat die eventueel gezuiverd kan worden van strijdgassen. Dit in een zodanige hoeveelheid dat een lichte overdruk ontstaat waardoor door mogelijke lekkages bij de deur en of schietgat geen strijdgassen naar binnen kunnen dringen. Uit testen is gebleken dat de atmosfeer gedurende 20 minuten volkomen zuiver blijft en geen verdere beveiliging tegen C.O. (aansluiting van de bediening op het luchtleidingen, enz) noodzakelijk is. Door de collectieve bestrijding tegen strijdgassen behoeft onder normale gevechtsomstandigheden de bedoening het gasmasker niet in de beschermingsstelling te dragen.
3. Werking van het aggregaat. Op een voetplaat is gemonteerd een verticaal staand stalen frame (A). In dit frame is een gelagerd ventilator-as gemonteerd, met aan beide uiteinde een ventilator (in huis). Deze ventilator-as wordt aangedreven door een zwengel (B) met behulp van een tandwiel transmissie die in het stalen frame opgenomen is. De aan de achterzijde van het aggregaat geplaatste aanzuig- ventilator (L) kan op twee manieren buitenlucht aanzuigen en in de gevechtsruimte blazen door de uitblaas opening voor verse lucht (M). Indien de buitenlucht bezwangerd is met strijdgassen, is de plugkraan (H) gesloten (horizontale stand van de handgreep). De buitenlucht wordt dan aangezogen door de buis F en verdeeld over over beide buizen I, en word vandaar door 2 rijen van 6 parallel gemonteerde vullingsbussen (N) gezogen naar de middenkolom (P), die is aangesloten op de aanzuig opening van ventilator L. Op de wijze kan bij 60 zwengel omwentelingen per minuut, 58,8m3 lucht per uur in de kazemat worden geblazen. Indien de aangezogen buitenlucht niet van strijdgassen behoeft te worden gezuiverd, kan de weerstand in de vullingsbussen worden vermeden door plugkraan (H), in de kortsluitleiding (G) te openen (verticale stand van de handgreep), waarna de lucht rechtstreeks uit de leiding F naar de middenkolom P kan stromen. Bij  eenzelfde aantal omwentelingen wordt dan 103m3 lucht per uur ingeblazen.
Onder constructie !!
De geschiedenis van de in de dertiger jaren van de twintigste eeuw gebouwde kazematten op de westelijke Maasoever tussen Katwijk en Oeffelt.