De geschiedenis van de in de dertiger jaren van de twintigste eeuw gebouwde kazematten op de westelijke Maasoever tussen Katwijk en Oeffelt. Standhouden
74 S 75 G 128 G 76 S 77 S R.K.Z. R.K.N. 6 Veld 78 G 79 S 80 G 81 S 82 S 127 G 83 G

Oeffelt

Oeffelt 4 e  Compagnie - 2 e  Bataljon - 26 ste  Regiment Infanterie
Dit Maasvak 1  bestaat uit 14 kazematten bezet door de 4-II-26 R.I. en een detachement Politietroepen van de groep Haps. De bewapening bestaat uit: 5 zware mitrailleurs, 12 lichte mitrailleurs, 1 stuk 6 veld en 2 kanonnen van 5,5 cm. Compagnie Commandant : Reserve 1 e  Luitenant G.C.A.M. Moubis. Sectie Commandanten : 1e sectie Reserve 1 e  Luitenant L.M. van Gastel. (82 S, 83 G, 127 G). : 2e sectie Vaandrig G. Bouwhuis. (77 S, 79 S, 81 S). : 3e sectie Sergeant J.W.M.M. van den Berg. (74 S, 76 S, 128 G). Sectie Commandant zware mitrailleurs : Vaandrig H.L. Kiers. (75 G, 78 G, 80 G). Commandant Politietroepen : Sergeant J. Lute (Rivierkazematten Noord en Zuid). Commandant 6 veld :
B. = Flankerende betonkazemat	G. = Gietstalen Koepelkazemat	S. = Stekelvarken		R.K. = Rivierkazemat Kazemat met lichte mitrailleur Rivierkazemat Kazemat met zware mitrailleur 6 Veld
Deze 4 e  Compagnie is 1 februari 1940 gevormd uit de vroegere dekkingsdetachementen Gennep, Grave en Ravestein. Op 25 januari 1940 werd dekkingsdetachementen Grave en Ravestein ingedeeld bij II-26 R.I., 29 januari 1940 worden de 2 sectiën van III-6 R.I. die bij II-26 R.I. ingedeeld waren weer ter beschikking gesteld aan C.-III-6 R.I. De detachementen politietroepen bij de spoorbruggen Gennep, Mook en Buggenum worden op 27 januari aangevuld tot de sterkte van 2 sergeanten en 20 korporaals, afkomstig van Venlo en Roermond. Van 4-II-26 R.I. zijn gesneuveld : Sergeant A.S. Hendriks : Soldaat M. Roos. : Soldaat K. Verweij. Gewond werden : Sergeant der politietroepen L. Bakker (brug-detachement). : Sergeant Nafbier (brug-detachement). : Soldaat van Hulsbeek. : Soldaat J. de Ruyter (brug-detachement). : Soldaat J. Samuels. : Soldaat Tak (wacht oostzijde brug). : Soldaat Thomassen (brug-detachement). 1 Maasvak tussen kilometerpaal 153 en 157
Klik op een kazemat symbool op de kaart voor meer informatie