B.K.C.

Standhouden
Beeldend Kunstenaars Cuijk Bunkers in “Het land van Cuijk” 1945 / 1995
‘Bevochten vrijheid’ is de titel van een gezamenlijk project van veertien kunstenaars van de vereniging Beeldend Kunstenaars Cuijk. Het project is opgezet in het kader van de vijftigste herdenking van de bevrijding van Nederland, 5 mei 1945. De beeldend kunstenaars hebben bij, op of in de kazematten hun projecten uitgewerkt, of hebben ernaar verwezen in het werk dat geëxposeerd werd in de tentoonstellingsruimte van Galerie Artifex.
Galerie Artifex: Peter Bersch, Henry Elbers. Sias Fanoembi. Wim Kol, Coby Langen, Antoine Roosenboom, Hans van de Ven, Colette Vester. Kazematten: Winy Jacobs 107 S, Kitty Kengen 104 S, Petra Teunissen 106 S, Gonny van de Ven de Bruin 103 B, Colette Vester 103 B, Gonda van der Zwaag 115 S en 118 S. Diverse lokaties: Titus Peters
Uitnodiging loop- fietsroute, tentoonstelling.
Catalogus Bunkers in het land van Cuijk Uitgegeven door de B.K.C., Beeldend Kunstenaars Cuijk. ‘Bevochten vrijheid’ en ‘Voorwoord’ : Colette Vester en Henk Barkema. Vormgeving : Simone Kol. Fotografie : Peter Bersch. Tekstadvies : Carin Barten. Scans : Henri Elbers. Druk : Drukkerij Nij-off Cuijk Oplage : 600
Galerie Artifex in Cuijk bestaat niet meer (2006), het pand aan de kerstraat (14a) is gesloopt.
De geschiedenis van de in de dertiger jaren van de twintigste eeuw gebouwde kazematten op de westelijke Maasoever tussen Katwijk en Oeffelt.